NGC 4565.  Bild: ESO
Projektarbeten i astronomi
vid Albanova universitetscentrum
Radioteleskop i Albanova
 

Skolastro
Skolastro är ett projekt vid Stockholms observatorium. Skolastro har bl.a. laborationer för elever och fortbildning för lärare. En stor del av Skolastros verksamhet är förlagd till Vetenskapens hus.

Skolastros hemsida.    (Hemsidan skall få ny formgivning.)Stockholms observatorium Stockholms observatorium är även Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet. Här bedrivs forskning inom många olika astronomiska områden och här kan man både utbilda sig till astronom och läsa en eller några enstaka kurser.

Stockholms observatoriums hemsida.Vetenskapens hus Vetenskapens hus är främst en mötesplats för lärare och elever som vill göra laborationer, lyssna till föredrag m.m. inom ämnena astronomi, bioteknik, fysik och kemi. Vetenskapens hus ligger i Albanova universitetscentrum och har tät kontakt med forskning och undervisning i Albanova.

Hemsidan för Vetenskapens hus.