Darwin Space Sweden  -  astrobiologi
för skola och allmänhet
  
Skolastro Stockholms observatorium Vetenskapens hus

Malcolm
Malcolm Fridlund svarar på frågor från en intresserad allmänhet i Rymdbas Stockholm.  © Skolastro

Till huvudsidan

Till Skolastro

Malcolm Fridlund  -  på jakt efter jordlika planeter

Sveriges medverkan i spännande rymdprojekt varken börjar eller slutar med Christer Fuglesang. Under de närmaste åren kommer en rad spännande satellitprojekt att förverkligas i den europeiska rymdstyrelsens regi. Aktuellt just nu är COROT, som blir det första projektet med kapacitet att upptäcka steniga, jordlika planeter. I tillägg till detta kommer COROT att studera stjärnors inre genom s.k. helioseismologi.

COROT är från början ett franskt projekt, men sedan några år samarbetar Frankrike bl.a. med ESA, den europeiska rymdstyrelsen, i vilken Sverige ingår, och ESAs "project scientist" i COROT-projektet är ingen mindre än Malcolm Fridlund. Malcolm disputerade vid Stockholms observatorium i Saltsjöbaden, men har en mångårig karriär vid ESA både bakom och framför sig. Han ansvarar bl.a. för de internationella kontakterna och kommer att leda analysen av de ljuskurvor som COROTs teleskop så småningom kommer att förse oss med. Ljuskurvorna kan visa ljusminskningar som orsakas av jordlika planeter när de passerar framför sina respektive stjärnor. Bland de viktigaste uppgifterna när data kommer in blir att sortera ut "riktiga" data, d.v.s. de som verkligen är från exoplaneter.
- Ögonblicket när vi får de första data som visar upptäckten av en jordlik planet..... den stunden kommer att slå det mesta, säger Malcolm när Skolastro träffar honom i Rymdbas Stockholm den 9 december.

Vi följer COROT med stor spänning....


skolastro@astro.su.se

Last modified: Sat Dec 30  2006